„Kresy” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzebiechowie.

Pokaz filmu „Kresy” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzebiechowie.

Na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w GBP w Trzebiechowie  w dniu 16 listopada 2018 r. gościliśmy uczniów klas III Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie. Został wyświetlony film pt. „Kresy” jest to dokument, którego producentem jest „ Gazeta Lubuska” autorami scenariusza  są: Witold Głowacki i Dariusz Chajewski, reżyserem Rafał Bryll. Film i album pt. „ Kresy” powstał na podstawie wspomnień czytelników, które zostały przez redaktorów „ GL” spisane i opublikowane na łamach gazety. W zebranych dokumentach filmu i albumie mamy do czynienia z całym bogactwem życia kresowego. Widzimy, jak rodzą się i dorastają dzieci. Jak wyglądają tradycje i obyczaje, jak noszą się ludzie, jaką wyznają wiarę, jak przeżywają pracę, robotę w polu, siew i zbiór zbóż, jak się bawią, uczą ,kochają, jak ci, którzy ocaleli, zakorzeniają się na nowej ziemi, jak inni przeżywają katorgę, wywózkę na Sybir. Widzimy, jak powstają lokalne konflikty, antagonizmy, spory a w końcu ukraińskie mordy i masowe zbrodnie. Wspominają młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, chorzy i zdrowi.  A prosty język świadczy o autentyczności tego przekazu. Na twarzach młodych ludzi było widać ogromne skupienie, to nasza historia, warto ją młodemu pokoleniu przekazywać na wszystkie sposoby.